ERANSA s.r.o.
Bernoláková 185/8
065 03 Podolínec
Slovensko
VÝCHODNÉ SLOVENSKO
Erik Saloň
Tel.: 0917 836 207
E-mail: salon@eransa.sk
STREDNÉ A ZÁPADNÉ SLOVENSKO
Juraj Tomeček
Tel.: 0907 485 333
E-mail: tomecek@eransa.sk
Zákaznícka podpora, administratíva
Anna Saloňová
Tel.: 0948 869 642
E-mail: salonova@eransa.sk
Všeobecný E-mail
info@eransa.sk
FAKTURAČNÉ ÚDAJE
IČO: 47387785
IČ DPH: SK2023849674
Bankové spojenie: 2500469955 /8330
IBAN: SK9883300000002500469955
SWIFT: FIOZSKBAXXX
DEŇ ZÁPISU V OBCHODNOM REGISTRI:
3.9.2013
č. ObU-SL-OZP-2013/04644-2
č. živnostenkého registra 710-13570