Akustik Board 100 mm, 6,00 m2 / balík

Akustik Board 100 mm, 6,25 m2 / balík

Akustik Board 50 mm, 12,00 m2 / balík

Akustik Board 50 mm, 12,50 m2 / balík

Akustik Board 60 mm, 9,38 m2 / balík

Akustik Board 75 mm, 7,50 m2 / balík

Akustik Board 80 mm, 7,81 m2 / balík