LGX – 10 mm tanierová hmoždinka s kovovým tŕňom, 110 mm

LGX – 10 mm tanierová hmoždinka s kovovým tŕňom, 120 mm

LGX – 10 mm tanierová hmoždinka s kovovým tŕňom, 140 mm

LGX – 10 mm tanierová hmoždinka s kovovým tŕňom, 160 mm

LGX – 10 mm tanierová hmoždinka s kovovým tŕňom, 180 mm

LGX – 10 mm tanierová hmoždinka s kovovým tŕňom, 200 mm

LGX – 10 mm tanierová hmoždinka s kovovým tŕňom, 220 mm

LGX – 10 mm tanierová hmoždinka s kovovým tŕňom, 260 mm

LGX – 10 mm tanierová hmoždinka s kovovým tŕňom, 70 mm

LGX – 10 mm tanierová hmoždinka s kovovým tŕňom, 90 mm