LFM – 10 mm tanierová hmoždinka s kovovým tŕňom, 140 mm

LFM – 10 mm tanierová hmoždinka s kovovým tŕňom, 160 mm

LFM – 10 mm tanierová hmoždinka s kovovým tŕňom, 180 mm

LFM – 10 mm tanierová hmoždinka s kovovým tŕňom, 200 mm

LFM – 10 mm tanierová hmoždinka s kovovým tŕňom, 220 mm

LFM – 10 mm tanierová hmoždinka s kovovým tŕňom, 260 mm

LFM – 10 mm tanierová hmoždinka s kovovým tŕňom, 300 mm