Sklotextilná armovacia mriežka SKLOTEX EU 145 g / m2 – 1 x 50 m

Sklotextilná armovacia mriežka VERTEX 145 g / m2 – 1,1 m x 50 m