strešný s filtrom:P15/350S,240m3/h,do otvoru 223×233

strešný s filtrom:P15/350S,240m3/h,do otvoru 223×233

strešný s filtrom:P15/150S,120m3/h,do otvoru 223×233

strešný s filtrom:P15/150S,120m3/h,do otvoru 223×233

strešný s filtrom:P15/350S,300m3/h,do otvoru 223×233

strešný s filtrom:P15/350S,550m3/h,do otvoru 292×292

strešný s filtrom:P15/350S,550m3/h,do otvoru 292×292

strešný s filtrom:P15/350S,230m3/h,do otvoru 292×292

strešný s filtrom:P15/350S,230m3/h,do otvoru 292×292

strešný s filtrom:P15/350S,840m3/h,do otvoru 292×292

strešný s filtrom:P15/350S,840m3/h,do otvoru 292×292