pre LV 200, GV 200, LS 10 a LG 10; nerezový; s tesnením

pre LV 250 a GV 250; nerezový; s tesnením

pre LV 300 a GV 300; nerezový; s tesnením

pre LV 4xx – 5xx, GV 400/500, LS 25K a LG 25K; nerezový; s tesnením

pre LV 600, 700, 800, GV 600/700; nerezový; s tesnením

Zástupný

pre LV 250, plechový – striekaný RAL 7035, s tesnením

Zástupný

pre LV 4xx – LV 5xx, plechový – striekaný RAL 7035, s tesnením