(P15/350S),do otvoru 92×92, pre LV 100

(P15/350S),do otvoru 92×92, pre LV 100

(P15/350S),do otvoru 116×116, pre LV 200

(P15/350S),do otvoru 116×116, pre LV 200

(P15/350S),do otvoru 125×125, pre LV 250

(P15/350S),do otvoru 125×125, pre LV 250

(Z-Line),do otvoru 125×125, pre LV 250

(P15/350S),do otvoru 177×177, pre LV 300

(P15/350S),do otvoru 177×177, pre LV 300

(Z-Line),do otvoru 177×177, pre LV 300

(P15/350S),do otvoru 223×223, pre LV 4xx – LV 5xx

(P15/350S),do otvoru 223×223, pre LV 4xx – LV 5xx

(Z-Line),do otvoru 223×223, pre LV 4xx – LV 5xx

(P15/350S),do otvoru 292×292, pre LV 600 – LV 800

(P15/350S),do otvoru 292×292, pre LV 600 – LV 800

(Z-Line),do otvoru 292×292, pre LV 600 – LV 800

(P15/350S),do otvoru 68×68, pre LV 80 a LV 85

(P15/350S),do otvoru 68×68, pre LV 80 a LV 85

pre LV 200, GV 200, LS 10 a LG 10; nerezový; s tesnením

pre LV 250 a GV 250; nerezový; s tesnením

pre LV 300 a GV 300; nerezový; s tesnením

pre LV 4xx – 5xx, GV 400/500, LS 25K a LG 25K; nerezový; s tesnením

pre LV 600, 700, 800, GV 600/700; nerezový; s tesnením

Zástupný

pre LV 250, plechový – striekaný RAL 7035, s tesnením