Zástupný

na dosiahnutie krytia IP54; pre LS 10(K) a LG 10(K)

Zástupný

na dosiahnutie krytia IP54; pre LS 0(K) a LG 11(K)

Zástupný

na dosiahnutie krytia IP54; pre LS 1(K), LS 2(K) a LG 12(K)

Zástupný

na dosiahnutie krytia IP54; pre LS 3(K) a LG 13(K)

Zástupný

na dosiahnutie krytia IP54; pre LS 25(K) a LG 25(K)