pre LV 250, GV 250, LS 10 a LG 10; P15/150S; filtračná trieda: G2

pre LV 250, GV 250, LS 10(K) a LG 10(K); P15/350S; filtračná trieda: G3

pre LV 250, GV 250, LS 10(K) a LG 10(K); P15/500S; filtračná trieda: G4

pre FR 102, P15/500S, filtračná trieda: G4

pre LS 0(K) a LG 11(K), P15/350S, filtračná trieda: G3

pre LV 100 a GV 100, P15/150S, filtračná trieda: G2

pre LS 0(K) a LG 11(K), P15/500S, filtračná trieda: G4

pre LS 1(K), LS 2(K), LG 12(K) a DE 400, P15/350S, filtračná trieda: G3

pre LS 1(K), LS 2(K) a LG 12(K), P15/500S, filtračná trieda: G4

pre LS 3(K) a LG 13(K), P15/350S, filtračná trieda: G3

pre LS 3(K) a LG 13(K), P15/500S, filtračná trieda: G4

pre LV 200 a GV 200, P15/500S, filtračná trieda: G4

pre LV 200 a GV 200, P15/150S, filtračná trieda: G2

pre LV 200 a GV 200, P15/350S, filtračná trieda: G3

pre LS 25(K) a LG 25(K), P15/350S, filtračná trieda: G3

pre LS 25(K) a LG 25(K), P15/500S, filtračná trieda: G4

pre LV 300 a GV 300, P15/500S, filtračná trieda: G4

pre LV 300 a GV 300, P15/150S, filtračná trieda: G2

pre LV 300 a GV 300, P15/350S, filtračná trieda: G3

pre LV,DVL 4xx; LV,DVL 5xx a GV,DVE 400/500; P15/500S; filtračná trieda: G4

pre LV,DVL 4xx; LV,DVL 5xx a GV,DVE 400/500; P15/150S; filtračná trieda: G2

pre LV,DVL 4xx; LV,DVL 5xx a GV,DVE 400/500; P15/350S; filtračná trieda: G3

pre LV,DVL 6xx; LV 700; LV,DVL 800 a GV,DVE 600/700; P15/500S; filtračná trieda: G4

pre LV,DVL 6xx; LV 700; LV,DVL 800 a GV,DVE 600/700; P15/150S; filtračná trieda: G2