s nástavcom Ø10cm + zaisťovací krúžok

s nástavcom Ø12,5cm + zaisťovací krúžok

prívodný s nástavcom Ø15cm + zaisťovací krúžok

s nástavcom Ø15cm + zaisťovací krúžok

s nástavcom Ø20cm + zaisťovací krúžok

s nástavcom Ø8cm + zaisťovací krúžok