Ø 79mm, plný krýt, prietok: 63/102/150m3/h

Ø 79mm, časový spínač, plný krýt, prietok: 63/102m3/h

Ø 79mm, plný krýt, prietok: 63/102/150m3/h

Ø 79mm, časový spínač, plný krýt, prietok: 72-131m3/h, tlak: 328Pa

Ø 79mm, plný krýt, prietok: 35/63/102m3/h

Ø 79mm, časový spínač, plný krýt, prietok: 63/102m3/h

Ø 79mm, časový spínač, plný krýt, prietok: 63/102m3/h