do kruhového otvoru 157mm, šírka steny 250÷470mm, s nastavením na kryte+diaľ.ovl.