do kruhového otvoru 157mm, šírka steny 250÷470mm, s nastavením na kryte+diaľ.ovl.

do kruhového otvoru 157mm, šírka steny 250÷470mm, bez riadiacého panelu a napájacieho zdroja

do kruhového otvoru 157mm, šírka steny 250÷470mm, s riadiacím panelom a napájacím zdrojom