Ø 100mm, plastový, do potrubia

Ø 100mm, plastový, do potrubia, guličkové ložiská

Ø 100mm, plastový, do potrubia, časový spínač, guličkové ložiská

Ø 100mm, plastový, do potrubia, časový spínač

Ø 125mm, plastový, do potrubia

Ø 125mm, plastový, do potrubia, zvýšený výkon

Ø 125mm, plastový, do potrubia, guličkové ložiská

Ø 125mm, plastový, do potrubia, guličkové ložiská, zvýšený výkon

Ø 125mm, plastový, do potrubia, časový spínač, guličkové ložiská

Ø 125mm, plastový, do potrubia, časový spínač

Ø 150mm, plastový, do potrubia

Ø 150mm, plastový, do potrubia, zvýšený tlak

Ø 150mm, plastový, do potrubia, zvýšený výkon

Ø 150mm, plastový, do potrubia, guličkové ložiská

Ø 150mm, plastový, do potrubia, zvýšený výkon, guličkové ložiská

Ø 150mm, plastový, do potrubia, časový spínač