Ø 125mm, do okna, s automatickou žalúziou

Ø 150mm, do okna, s automatickou žalúziou

Ø 150mm, do okna, s automatickou žalúziou, ťahový vypínač, časový spínač