Ø 100mm, bez žalúzie

Ø 100mm, bez žalúzie, zvýšený výkon

Ø 100mm, bez žalúzie, guličkové ložiská

Ø 100mm, bez žalúzie, časový spínač

Ø 100mm, bez žalúzie, časový spínač, guličkové ložiská

Ø 100mm, bez žalúzie, časový spínač, guličkové ložiská, zvýšený výkon

Ø 100mm, bez žalúzie, časový spínač, pohybové čidlo

Ø 100mm, bez žalúzie, ťahový vypínač, časový spínač

Ø 125mm, bez žalúzie

Ø 125mm, bez žalúzie, guličkové ložiská

Ø 125mm, bez žalúzie, časový spínač, guličkové ložiska

Ø 125mm, bez žalúzie, časový spínač, pohybové čidlo

Ø 150mm, bez žalúzie

Ø 150mm, bez žalúzie, guličkové ložiská

Ø 150mm, bez žalúzie, časový spínč, guličkové ložiská

Ø 150mm, bez žalúzie, časový spínač, pohybové čidlo