Ø 100mm, bez žalúzie s predným krytom bielym

Ø 100mm, s automatickou žalúziou

Ø 100mm, bez žalúzie, predný kryt z brúseného hliníkového plechu

Ø 100mm, bez žalúzie, predný kryt z brúseného hliníkového plechu, guličkové ložiská

Ø 100mm, bez žalúzie, predný kryt z brúseného hliníkového plechu, časový spínač

Ø 100mm, bez žalúzie, predný kryt z brúseného hliníkového plechu, gul.ložiská, čas.spínač, hygrostat

Ø 100mm, bez žalúzie, predný kryt z brúseného hliníkového plechu, guličkové ložiská, časový spínač

Ø 100mm, bez žalúzie s predným krytom v chrome

Ø 100mm, bez žalúzie s predným krytom v chrome, guličkové ložiská

Ø 100mm, bez žalúzie s predným krytom v chrome, časový spínač

Ø 100mm, bez žalúzie s predným krytom v chrome, guličkové ložiská, časový spínač, hygrostat

Ø 100mm, bez žalúzie s predným krytom v chrome, guličkové ložiská, časový spínač

Ø 100mm, bez žalúzie s predným krytom bielym, guličkové ložiská

Ø 100mm, bez žalúzie s predným krytom farebne upraveným – tmavá strieborná

Ø 100mm, bez žalúzie s predným krytom bielym, časový spínač

Ø 100mm, bez žalúzie s predným krytom bielym, gul.ložiská, čas.spínač, hygrostat

Ø 100mm, bez žalúzie s predným krytom bielym, časový spínač, guličkové ložiská

Ø 125mm, bez žalúzie s predným krytom bielym

Ø 125mm, s automatickou žalúziou

Ø 125mm, s automatickou žalúziou, časový spínač

Ø 125mm, bez žalúzie, predný kryt z brúseného hliníkového plechu

Ø 125mm, bez žalúzie, predný kryt z brúseného hliníkového plechu, guličkové ložiská

Ø 125mm, bez žalúzie, predný kryt z brús.hliníkového plechu,guličkové ložiská,časový spínač,hyrostat

Ø 125mm, bez žalúzie, predný kryt z brúseného hliníkového plechu, časový spínač, guličkové ložiská