Ø 100mm, bez žalúzie

Ø 100mm, bez žalúzie, časový spínač