Zástupný

tepelne odolný sprej červený

Zástupný

tepelne odolný sprej čierny

Zástupný

tepelne odolný sprej strieborný