potrubie pevné plastové, kruhové Ø100mm; 0,5m

potrubie pevné plastové, kruhové Ø100mm; 1,5m

potrubie pevné plastové, kruhové Ø100mm; 1m

potrubie pevné plastové, kruhové Ø100mm; 2m

potrubie pevné plastové, kruhové Ø125mm; 0,5m

potrubie pevné plastové, kruhové Ø125mm; 1m

potrubie pevné plastové, kruhové Ø125mm; 2m

potrubie pevné plastové, kruhové Ø150mm; 0,5m

potrubie pevné plastové, kruhové Ø150mm; 1m

potrubie pevné plastové, kruhové Ø150mm; 2m

potrubie pevné plastové, ploché 55x110mm; 0,5m

potrubie pevné plastové, ploché 55x110mm; 1,5m

potrubie pevné plastové, ploché 55x110mm; 1m

potrubie pevné plastové, ploché 55x110mm; 2m

potrubie pevné plastové, ploché 60x204mm; 1,5m

potrubie pevné plastové, ploché 60x204mm; 1m

vzduchovod ohybný AL 100/1 Aluvent

vzduchovod ohybný AL 100/3 Aluvent

vzduchovod ohybný AL 100/6 Aluvent

vzduchovod ohybný AL 125/1 Aluvent

vzduchovod ohybný AL 125/3 Aluvent

vzduchovod ohybný AL 125/6 Aluvent

vzduchovod ohybný AL 150/1 Aluvent

vzduchovod ohybný AL 150/3 Aluvent