valček nivelačný ø122x34mm,25cm

valček nivelačný ø122x34mm,40cm

valček nivelačný ø122x34mm,60cm

valček nivelačný ø69x12mm,25cm

valček nivelačný ø69x12mm,40cm

valček nivelačný ø85x230mm 1694