kladivo palica 10000g drevená rukoväť FESTA

kladivo palica 1000g drevená rukoväť

kladivo palica 1000g FIBERGLASS FESTA

kladivo palica 1000g kovová rukoväť

kladivo palica 1250g drevená rukoväť

kladivo palica 1250g FIBERGLASS FESTA

kladivo palica 1500g drevená rukoväť

kladivo palica 1500g FIBERGLASS FESTA

kladivo palica 1500g kovová rukoväť

kladivo palica 2000g drevená rukoväť

kladivo palica 2000g FIBERGLASS FESTA

kladivo palica 3000g drevená rukoväť

kladivo palica 3000g FIBERGLASS FESTA

kladivo palica 4000g drevená rukoväť

kladivo palica 4000g FIBERGLASS FESTA

kladivo palica 5000g drevená rukoväť FESTA

kladivo palica 5000g FIBERGLASS FESTA

kladivo palica 6000g drevená rukoväť FESTA

kladivo palica 6000g FIBERGLASS FESTA

kladivo palica 8000g drevená rukoväť FESTA

kladivo palica drevená buková 270g 50x55mm

kladivo palica drevená buková 350g 60x120mm

kladivo palica mosadzná 500g

kladivo palica silikonová 35mm