Gola sada + ráčna 1/2" 12ks CrV FESTA

Gola sada 110ks 1/4"+1/2" Festa CrV

Gola sada 13ks 1/2" Festa CrV

gola sada 14ks 3/4" FESTA CrV Profi Honiton

gola sada 16ks 1/4" FESTA CrV Profi Honiton

gola sada 17ks 1/4" FESTA CrV Profi Honiton

Gola sada 20ks 1/2" Festa CrV

gola sada 21ks 3/4" FESTA CrV Profi Honiton

gola sada 25ks 1/2" FESTA CrV Profi Honiton

gola sada 25ks 1/2" FESTA CrV Profi Honiton plast

gola sada 27ks 1/2" FESTA CrV Profi Honiton

gola sada 28ks 1/2" FESTA CrV Profi Honiton

gola sada 32ks 1/4" FESTA CrV Profi Honiton

Gola sada 36ks 1/4" Festa CrV

Gola sada 46ks 1/4" Festa CrV

gola sada 56ks 1/4"+1/2" FESTA CrV Profi Honiton

gola sada 59ks 1/4"-1/2" FESTA CrV Profi Honiton

gola sada 73ks 1/4"+1/2" Festa CrV

Gola sada 94ks 1/4"+1/2" Festa CrV

gola sada 94ks 1/4"+1/2" FESTA CrV Profi Honiton

Gola sada INCH 108ks Festa CrV

48,04  bez DPH

sada náradia 99ks