prídavný komunikačný modul Bluetooth pre rádio iSelect

reproduktory biele + diaľové ovládanie

reproduktory biele 2,5″+ diaľové ovládanie s disp.

reproduktory biele 5″+ diaľové ovládanie s disp.