230V AC, pre všetky svetelné zdroje, s pamäťou nastavenej intenzity, do prístrojovej krabice

230V AC, pre všetky svetelné zdroje, s pamäťou nastavenej intenzity, do prístrojovej krabice

350W, bez pamäti nastavenej intenzity osvetlenia, do krabice, Ø55

350W, s pamäťou nastavenej intenzity osvetlenia, do krabice, Ø55

Zástupný

pre LED 12V DC / 36W, s pamäťou nastavenej intenzity osvetlenia, do krabice, Ø55

350W, bez pamäti nastavenej intenzity osvetlenia, 1 mod. na DIN lištu

350W, s pamäťou nastavenej intenzity osvetlenia, 1 mod. na DIN lištu

1000W, bez pamäti nastavenej intenzity osvetlenia, 3 mod. na DIN lištu

1000W, s pamäťou nastavenej intenzity osvetlenia, 3 mod. na DIN lištu

pre žiarovky, halogénky, svetlá nápajane tranformátorom a úsporné žiarovky