astronomický súmrakový spínač, dvojkanálový, 2 mod., 16A, 230V AC, s nastav. nočnej prestávky

súmrakový spínač, jednokanál, 1 mod., 16A, 230V AC, s nastav. nočnej prestávky, 60 pamäť.miest

astronomický súmrakový spínač, jednokanálový, 2 mod., 16A, 230V AC, s nastav. nočnej prestávky, 60 p