16A, 230V AC, 1÷7min, ovládanie s „N“, 1mod., elektromechanický

16A, 250V AC, 0,5÷10min, ovládanie s „L“ alebo „N“, 1mod.

16A, 230V AC, 0,5÷10min, ovládanie s „L“, 1mod., 3-vodič. a 4-vodič. zapojenie

16A, 24V AC, 0,5÷10min, ovládanie s „L“, 1mod., 3-vodič. a 4-vodič. zapojenie

16A, 230V AC, 0,5÷10min, ovládanie s „L“, 2mod., 3-vodič. a 4-vodič. zapojenie

16A, 24V AC, 0,5÷10min, ovládanie s „L“, 2mod., 3-vodič. a 4-vodič. zapojenie

16A, 230V AC, 0,5÷10min, ovládanie s „L“, na povrch

16A, 24V AC, 0,5÷10min, ovládanie s „L“, na povrch

10A, 230V AC, 0,5÷10min, ovládanie s „L“, Ø 55, do krabice

10A, 230V AC, 0,5÷10min, ovládanie s „L“, na povrch s vodičom 0,5m

10A, 24V AC, 0,5÷10min, ovládanie s „L“, na povrch s vodičom 0,5m

16A, 230V AC, 45s÷7min, ovládanie s „L“ alebo „N“, 1mod.

230V AC, 15s÷15min, bez potreby N vodiča, do prístrojovej krabice