dvojtlačidlový, 230V AC, do krabice, Ø55

dvojtlačidlový, 230V AC, na povrch

dvojtlačidlový, 230V AC, 1 mod. na DIN lištu

dvojtlačidlový, 24V AC, 1 mod. na DIN lištu