digitálny 4,5mod. 80A

digitálny 7mod. 100A

mechanický 7mod. 100A

digitálny pre nepriame meranie 7mod. X/5A

digitálny pre nepriame meranie 4,5mod. X/5A

digitálny pre nepriame meranie 4,5mod. X/5A, s nastav.pomerom prevodu prúd.transf.

digitálny 4,5mod.; 80A; fakturačný

mechanický 7mod. 100A

digitálny 7mod. 100A

digitálny 7mod. 100A, fakturačný