zap. alebo vyp. zariadení a kontrola stavu zariadenia pomocou mobil.telefónu

bezplatné pre brány, branky a závory