pre jedno tlačítko do pristrojovej krabice

pre dve tlačítka do pristrojovej krabice

pre tri tlačítka do pristrojovej krabice

pre štyri tlačítka do pristrojovej krabice