prijímač – po impulze dochádza k prepnutiu kontaktu, do krabice, Ø55

prijímač – po impulze zopne kontakt na 1÷2s, do krabice, Ø55