modrý N 34 svoriek (6x16mm2+28x10mm2) pre rozvodnice JUMBO

zelený PE 34 svoriek (6x16mm2+28x10mm2) pre rozvodnice JUMBO