plastový „D“ s kľúčom

kovový pre ACQUA a ACQUA Combi