14 modulov, IP30, s oceľovými dvierkami, biela

28 modulov, IP30, s oceľovými dvierkami, biela

42 modulov, IP30, s oceľovými dvierkami, biela

56 modulov, IP30, s oceľovými dvierkami, biela