priama: 3-5 x 1,5÷6mm2 alebo odbočková: 3-5 x 1,5÷6mm2 + 3-5 x 1,5÷2,5mm2, pre viacžílový káb.

bal: 1ks, so svorkou (2 x 2,5mm²) a priechodkami (ø6÷10mm), 75x28x19mm, IP68

bal: 10ks, so svorkou (2 x 2,5mm²) a priechodkami (ø6÷10mm), 75x28x19mm, IP68

priama: 2-4 x 1,5÷6mm2 alebo odbočková: 2-4 x 1,5÷6mm2 + 2 x 1,5÷6mm2, pre viacžílový káb.

Zástupný

priama: 1 x 4÷50mm2 alebo odbočková: 1 x 10÷50mm2 + 1 x 2,5÷25mm2, pre jednožílový káb.

Zástupný

priama: 2-4 x 2,5÷10mm2 alebo odbočková: 2-4 x 2,5÷10mm2 + 2-4 x 1,5÷2,5mm2, pre viacžílový káb.

Zástupný

priama: 1 x 70÷150mm2 alebo odbočková: 1 x 16÷95mm2 + 1 x 16mm2, pre jednožílový káb.

Zástupný

priama: 2-4 x 10÷16mm2 alebo odbočková: 2-4 x 4÷16mm2 + 2-4 x 1,5÷4mm2, pre viacžílový káb.

Zástupný

priama: 1 x 95÷240mm2 alebo odbočková: 1 x 95÷185mm2 + 1 x 35mm2, pre jednožílový káb.

Zástupný

odbočková: 1 x 70÷150mm2 + 1 x 10÷50mm2, pre jednožílový káb.

odbočková: 1 x 95÷240mm2 + 1 x 50÷120mm2, pre jednožílový káb.

bal: 1ks, so svorkou (3 x 2,5mm²) a priechodkami (ø8÷13mm), 80x36x23mm, IP68

bal: 10ks, so svorkou (3 x 2,5mm²) a priechodkami (ø8÷13mm), 80x36x23mm, IP68

priama: 2-5 x 1.5÷6mm2 alebo odboč.: 2-5 x 4mm2 + 2-5 x 2.5mm2, pre viacžíl. káb.s max. Ø 20.5mm

priama: 2-5 x 4÷16mm2 alebo odboč.: 2-5 x 10mm2 + 2-5 x 6mm2, pre viacžíl. káb.s max. Ø 30mm

odbočková: 2-4 x 4÷25mm2 + 2-4 x 1.5÷4mm2, pre viacžílové káble s max. Ø 30mm

priama: 2-5 x 2.5÷10mm2, pre viacžílový kábel s max. Ø 24mm

priama: 2-5 x 4÷25mm2, pre viacžílový kábel s max. Ø 31mm

priama: 2-5 x 1.5÷6mm2, pre viacžílový kábel s max. Ø 20.5mm

odbočková: 2-5 x 4÷16mm2 + 2-5 x 1.5÷4mm2, pre viacžílové káble s max. Ø 26mm / Ø 18.5mm

odbočková: 2-4 x 10÷35mm2 + 2-4 x 1.5÷6mm2, pre viacžílové káble s max. Ø 36mm / Ø 26mm

odbočková: 2-5 x 1.5÷6mm2 + 2-5 x 1.5÷4mm2, pre viacžílové káble s max. Ø 22.5mm / Ø 18.5mm

CU, IP68, 1 x 4÷25 / 2 x 1,5÷6 / 3 x 1,5÷2,5 / 4 x 1,5 / 5 x 1,5mm², kábel max. ø8÷13mm

CU, IP68, 1 x 70÷95 / 2 x 10÷16 / 3 x 6÷10 / 4 x 4÷10 / 5 x 4÷10mm², kábel max. ø16÷20mm